مرتب سازی

صعودی
1
اسپاگتی تک  ماکارون 700 گرمی با قطر یک 1
1